Urząd Miejski w Kluczborku

Nawigacja:

Wyszukiwarka:

Treść strony

Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Burmistrz Miasta Kluczborka informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela nieruchomości* (do pobrania poniżej), na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym, Burmistrz Miasta Kluczborka zwraca się z uprzejmą prośbą do właścicieli nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej, o wypełnienie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji. Zgłoszenia obejmują podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji, m.in. adres nieruchomości, telefon kontaktowy, a także dane techniczne dotyczące zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Druki zgłoszenia można także pobrać w Urzędzie Miejskim w Kluczborku (pokój nr 125) lub u Sołtysa wsi.

Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy składać w Urzędzie Miejskim w Kluczborku (pokój nr 125) osobiście, za pośrednictwem Sołtysów lub poczty.

Na podstawie przywołanych na wstępie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek prowadzenia ewidencji przez gminy został wprowadzony w celu prowadzenia kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 6 ust 1 z dnia 13 września 1996r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. 

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

Podmiotami uprawnionym do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kluczbork są:
1.    Usługi Komunalne „SOBEK” Andrzej Sobek
ul. Powstańców Śląskich 7, 46-203 Kluczbork
2.    P.T.U.H. “OLECHOWSKI”
Andrzej Olechowski, ul. Jana Pawła II 10, 46-243 Bogacica
3.    TOI TOI Polska Spółka z o.o.
ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
4.    WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze
5.    Wodociągi i Kanalizacja „Hydrokom” Spółka z o.o.
46-200 Kluczbork ul. Kołłątaja 7

* właściciel nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
 

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 2 marca 2021
Imieniny:
Heleny, Pawła, Halszki
«marzec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031