Urząd Miejski w Kluczborku

Nawigacja:

Wyszukiwarka:

Treść strony

Uniwersytet Trzeciego Wieku - Narodowe Czytanie "Quo Vadis"

W  dniu  05.09.2016r  w Miejskiej  i  Gminnej  Bibliotece  Publicznej odbyło się Narodowe Czytanie „Quo  Vadis” Henryka  Sienkiewicza.

W wydarzeniu brały także udział przedstawicielki Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku w Kluczborku. 
 

 

 • -
 • -
 • -
 • -

Podziękowanie dla Stowarzyszenia Regionu Kluczborskiego "Kobietom-Mammograf"

Marszałek Województwa Opolskiego złożył podziękowanie dla Stowarzyszenia Regionu Kluczborskiego "Kobietom-Mammograf" za udział w konkursie "Opolskie Niezapominajki 2015".

 • -

Konsultacje projektu uchwały dot. Kluczborskiej Rady Seniorów

Gmina Kluczbork ogłasza konultacje projektu uchwały w sprawie powołania Kluczborskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu.

Pisemne uwagi można składać 21 czerwca 2016 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

Projekt uchwały został umieszczony na stronie internetowej urzędu.

Zarządzenie i projekt poniżej:

Konkurs FIO 2016 - nabór do 7 stycznia 2016

Rozpoczął się drugi nabór do Konkursu FIO 2016 i będzie trwał do 7 stycznia 2016 r. do godziny 16.15.

Uprawione podmioty (w tym organizacje pozarządowe), mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach Priorytetu 2. Aktywne społeczeństwo.

więcej informacji:

http://www.pozytek.gov.pl/Start,drugiego,naboru,ofert,w,konkursie,FIO,2016,Priorytet,2,3888.html

regulamin:

https://fio2.mpips.gov.pl/edycja7/Regulamin2016.pdf

 • -

Nabór przedstawicieli NGO do komisji opiniujących oferty w 2016 roku

Nabór przedstawicieli NGO do komisji opiniujących oferty w 2016 roku

Trwają prace nad stworzeniem bazy przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych w roku 2016.

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz uprawnione podmioty do zgłaszania swoich reprezentantów do prac w  Komisjach Opiniujących Oferty dot. otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do zadań komisji konkursowych należy ocena i opiniowanie ofert oraz proponowanie rozdziału środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami. Zgodnie z wymogiem zawartym w  ustawie, w skład komisji konkursowych wchodzą reprezentanci organizacji pozarządowych. Praca w komisjach konkursowych ma charakter społeczny i będzie odbywać się  w godzinach pracy Urzędu.

Zgłoszenia przyjmowane są:

 • pisemnie - zgłoszenie należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Kluczborku ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork;
 • telefonicznie - 77/ 418-14-81 wew. 219
 • mailowo - ngo@kluczbork.pl
 • osobiście - u pani Anety Bireckiej, pok. 114 UM Kluczbork.

W zgłoszeniu należy podać nazwę organizacji, imię i nazwisko osoby zgłaszającej i zgłaszanej oraz dane kontaktowe osoby zgłaszanej (tel., mail).

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 18.12.2015 r.

 

 

Zakończenie kursu komputerowego w Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Zakończenie szkolenia komputerowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

25 studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kluczborku wzięło udział w szkoleniu komputerowym organizowanym wspólnie z Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Kluczborku.

Pod okiem prowadzącej szkolenie – Krystyny Pychyńskiej – studenci mogli zaznajomić się z tajnikami pracy na komputerze. Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem i trwają przygotowania do kolejnego semestru.

 • -
 • -

Nabór przedstawicieli NGO do komisji opiniujących oferty w 2015 roku

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), do zgłaszania swoich reprezentantów do prac w  Komisjach Opiniujących Oferty dot. otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do zadań komisji konkursowych należy ocena i opiniowanie ofert oraz proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie ich oceny. Zgodnie z wymogiem zawartym w  ustawie, w skład komisji konkursowych wchodzą reprezentanci organizacji pozarządowych. Praca w komisjach konkursowych ma charakter społeczny i będzie odbywać się  w godzinach pracy Urzędu.

Obecnie trwają prace nad stworzeniem bazy przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych w roku 2015.

Zgłoszenia przyjmowane są:

 • pisemnie - zgłoszenie należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Kluczborku ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork;
 • telefonicznie - 77/ 418-14-81 wew. 219
 • mailowo - ngo@kluczbork.pl
 • osobiście - u pani Anety Bireckiej, pok. 114 UM Kluczbork.

W zgłoszeniu należy podać nazwę organizacji, imię i nazwisko osoby zgłaszającej i zgłaszanej oraz dane kontaktowe osoby zgłaszanej (tel., mail).

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 2.02.2015 r.

Majówka Stowarzyszeń 2014

Serdecznie zapraszamy stowarzyszenia, fundacje i organizacje pozarządowe do udziału w Majówce Stowarzyszeń 2014.

 

Majówka planowana jest na 18 maja 2014 r. (niedziela).

Miejsce majówki: Kluczborki Rynek

Planowany czas trwania imprezy: 14-17

 

Majówka odbędzie się razem z imprezą pn.: „Kluczborska wyspa skarbów – targi staroci i rękodzielnictwa”

 

Zapraszam do zgłaszania uczestnictwa w Majówce

 

Zgłoszenia będą zbierane do 9 kwietnia 2014 r.:

- osobiście u pani Anety Bireckiej – Urząd Miejski w Kluczborku pok. 114

- telefonicznie: 77/ 418-14-81 wew. 219

 - mailowo: ngo@kluczbork.pl

 

Komisje konkursowe 2014 - nabór przedstawicieli NGO

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm), do zgłaszania swoich reprezentantów do prac w  Komisjach Opiniujących Oferty dot. otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do zadań komisji konkursowych należy ocena i opiniowanie ofert oraz proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie ich oceny. Zgodnie z wymogiem zawartym w  ustawie, w skład komisji konkursowych wchodzą reprezentanci organizacji pozarządowych. Praca w komisjach konkursowych ma charakter społeczny i będzie odbywać się  w godzinach pracy Urzędu.

Obecnie trwają prace nad stworzeniem bazy przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych w roku 2014.

Zgłoszenia przyjmowane są:

 • pisemnie - zgłoszenie należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres Urząd Miejski w Kluczborku ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork;
 • telefonicznie - 77/ 418-14-81 wew. 219
 • mailowo - ngo@kluczbork.pl
 • osobiście - u pani Anety Bireckiej, pok 114 UM Kluczbork.

W zgłoszeniu należy podać nazwę organizacji, imię i nazwisko osoby zgłaszającej i zgłaszanej oraz dane kontaktowe osoby zgłaszanej (tel., mail).

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 31.01.2014 r.

 • autor: Aneta Birecka

Kluczborska Rada ds. Seniorów - II spotkanie organizacyjne

W dniu 28.08.2013 r. odbyło się II spotkanie dotyczące utworzenia Kluczborskiej Rady ds. Seniorów.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele 5 organizacji pozarządowych:

 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów;
 • Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego „Kobietom-Mammograf”;
 • Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich;
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku;
 • Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

Uczestnicy spotkania przedyskutowali i opracowali Regulamin Pracy Kluczborskiej Rady ds. Seniorów. Wstępnie ustalono plan działań do czasu oficjalnego powołania Rady oraz określono pierwsze priorytety, którymi będzie zajmować się Rada.

 

Jednym z pierwszych zagadnień, będzie uruchomienie w gminie tzw. przycisku życia, czyli całodobowego systemu opieki nad ludźmi starszymi, schorowanymi, samotnymi i niepełnosprawnymi. Temat ten został poruszony na poprzednim spotkaniu organizacyjnym, a w chwili obecnej trwa rozeznanie rynku i prowadzone są wstępne rozmowy z firmami.

 

Skład Rady jest aktualnie ustalany. Na przestrzeni 2 tygodni, stowarzyszenia zgłoszą swoich kandydatów do Rady.

Oficjalne powołanie Kluczborskiej Rady ds. Seniorów planowane jest na sesji Rady Miejskiej na przełomie września i października.

 • autor: Aneta Birecka, data: 2013-08-29
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Targ Inicjatyw Lokalnych w Galerii Miodowej

 1 URODZINY GALERII MIODOWEJ

24. sierpnia, z okazji pierwszych urodzin Galerii Miodowej odbędą się targi, na których zaprezentują się organizacje, stowarzyszenia działające na terenie Kluczborka oraz okolic. Podczas imprezy odwiedzający w ten dzień galerię, będą mogli poznać ciekawe, lokalne inicjatywy.

W sobotę w centrum handlowym pojawi się kluczborski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Chętne osoby będą mogły się do związku zapisać i zapytać, na czym polega bycie jego członkiem. Stowarzyszenie „Żyj z pomysłem” wraz z Gminnym Klubem Sportowym zaproszą do rozegrania meczy w hokeja stołowego i opowiedzą o hokejowej lidze.

Pojawi się także Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Maciejów „Miodowa Kraina” ze swoim szklanym ulem i najprawdziwszym miodem. Lokalni wytwórcy pochwalą się rękodziełem i przeprowadzą mini-warsztaty z tworzenia bukietów czy dekoracyjnych zaproszeń.

Chętni będą mogli nauczyć się przeprowadzać pierwszą pomoc wraz z Grupą Ratowniczą Byczyna, inni – wesprzeć potrzebujące zwierzęta za pośrednictwem fundacji Grey Animals. Niespodzianką tego dnia będą także… rycerze – niektórzy z nich przybędą nawet na motorach…

Swoje stoisko otworzy również Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach, które wyświetli film oraz zaprezentuje artystyczne rękodzieło.

 Najmłodsi będą mogli posłuchać bajek oraz wziąć udział w drobnych konkursach, w których do wygrania będą elementy wyprawki szkolnej. A ok. godz. 17:30 pokrojony zostanie urodzinowy tort.

  Impreza została objęta patronatem Burmistrza Miasta Kluczbork.

 • autor: Aneta Birecka
 • -

Warsztaty rękodzielnicze

Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom Mammograf" zaprasza do Klubu Super_b@bci na spotkanie dla "dziergających".

 

Spotykamy się 29.07.2013 (w poniedziałek) o godzinie 10 w kluczborskim Ratuszu w sali nr 17/ I piętro.

Na spotkaniu będzie można wymienić się wzorami robótek, pogaworzyć przy kawie, zrelaksować się.

Będziemy też dziergać serwetkę w kształcie motyla, jako, że mamy środek lata, a motyle to barwne jego symbole.

Do wykonania pierwszej robótki potrzebne będą (należy przynieść ze sobą):

szydełko nr 1 - 1,25 oraz ok. 1 dag (mały motek) bawełnianych kolorowych nici do szydełkowania.

 

Wstęp wolny!Wydziergaj szydełkiem i ty motyla, zatrzymaj wraz z nim letni nastrój! Motyla szydełkuje się szybko, zanim zdąży odlecieć.

 Serdecznie zapraszam

Ewa Zgadzaj - Martyniuk
prezes Stowarzyszenia Regionu Kluczborskiego "Kobietom - Mammograf"
 

 

 • autor: Aneta Birecka
 • -
 • -
 • -

SZKOLENIE DLA NGO

Serdecznie zapraszam przedstawicieli stowarzyszeń pozarządowych na szkolenie organizowane przez Starostwo Powiatu Kluczborskiego, na temat: Pisanie wniosków i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (program w załączeniu), które poprowadzi ekspert w tej dziedzinie Pan Artur Gluziński.

Szkolenie odbędzie się 11 czerwca 2013 roku od godz. 13.00 do 18.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie do 7 czerwca 2013 roku wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: Starostwo Powiatowego w Kluczborku, ul. Katowicka 1; 46-200 Kluczbork lub faksem na numer 77 418 65 20 bądź pocztą elektroniczną na adres promocja@powiatkluczborski.pl.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, dana organizacja może zgłosić do udziału w szkoleniu maksymalnie dwie osoby.

 

szczegóły na stronie: http://www..powiatkluczborski.pl/aktualnosci/szkolenie_pozytek.htm

 • autor: Aneta Birecka, data: 2013-05-24

Majówka Stowarzyszeń 2013 - ODWOŁANA

ze względu na warunki atmosferyczne Majówka Stowarzyszeń została odwołana

 • -

Majówka Stowarzyszeń 2013 - Spotkanie Organizacyjne

Zapraszam na SPOTKANIE ORGANIZACYJNE - Majówka Stowarzyszeń 2013

Konkursy ofert dla NGO rozstrzygnięte

Rozstrzygnięto konkursy na realizację zadań publicznych w 2013 w Gminie Kluczbork

wyniki na stronie http://www.kluczbork.eu/260,wyniki-konkursow-ofert.html

 • autor: Aneta Birecka

Majówka Stowarzyszeń 2013

Zapraszamy wszystkie stowarzyszenia i organizacje pozarządowe do udziału w Majówce Stowarzyszeń 2013.

Majówka planowana jest na 12.05.2013 (niedziela).

Miejsce: Kluczborski Rynek

 

Majówka będzie świętem wszystkich organizacji działających na terenie Gminy Kluczbork.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 29 marca 2013 r. :

- osobiście u pani Anety Bireckiej - Urząd Miejski w Kluczborku pok. 114,

- telefonicznie:  0-77/ 418-14-81 w.219

- mailowo:  ngo@kluczbork.pl


Zachęcamy do wzięcia udziału w Majówce Stowarzyszeń.

 • autor: Aneta Birecka

Rozstrzygnięcie konkursu - profilaktyka antyalkoholowa 2013

Przyznano dotacje na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2013

czytaj więcej:   http://www.kluczbork.eu/260,wyniki-konkursow-ofert.html

Ogłoszono konkursy ofert dla NGO na 2013

Gmina Kluczbork w dniu 7.02.2013 r. ogłosiła 4 otwarte konkursy ofert na następujacych obszarów:

 1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych  - termin składania ofert: 5.03.2013
 2. Rozwój kultury -  termin składania ofert: 6.03.2013
 3. Sport i kultura fizyczna - termin składania ofert: 11.03.2013
 4. Programy wychowawcze - termin składania ofert: 11.03.2013

UWAGA: w roku 2013 nie będzie II naboru na zadania z zakresu Rozwoju kultury.

W dniu 18.02.2013 r. kończy się nabór ofert na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej (konkurs ogłoszony 25.01.2013 r.)

 

Szczegóły naboru ofert zawarte są w ogłoszeniach konkursowych


http://www.kluczbork.eu/254,ogloszenia.html

 • autor: Aneta Birecka

Komisje konkursowe 2013 - nabór przedstawicieli NGO

Rozpoczął się nabór przedstawicieli NGO do prac w komisjach opiniujących wnioski składanych w otwartych konkursach ofert dla NGO

Kluczborskie NGO - Aktualności

I Kluczborskie Forum Organizacji Pozarządowych -podsumowanie

3 grudnia 2012 r. odbyło się I Kluczborskie Forum Organizacji Pozarządowych

I Kluczborskie Forum Organizacji Pozarządowych

ZAPRASZAMY PRZEDSTAWICIELI STOWARZYSZEŃ NA I KLUCZBORSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Kluczborskie Forum Organizacji Pozarządowych jest kontynuacją dotychczasowych corocznych spotkań organizowanych przez gminę Kluczbork z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

• Termin: 3 grudnia 2012 (poniedziałek) godz. 13.00

• Miejsce: Sala Konferencyjna Urzędu Miejskiego w Kluczborku (ul. Katowicka 1)

ABC projektów - warsztaty szkoleniowe

W dniu 8 października 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Kluczborku odbyły się warsztaty szkoleniowe dla organizacji pozarządowych pod tytułem: "ABC projektów - planowanie i ocena wniosków".

« poprzednia strona

Kalendarium

Kalendarium
wydarzeń
Dziś jest 2 marca 2021
Imieniny:
Heleny, Pawła, Halszki
«marzec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031